נוטריון ביצוע הצהרה

על האישור להכיל תיאור המקום בו בוצע השטר הנוטריוני, שמם או שמות האנשים שציינו את חתימתם על השטר, ציון כי נערך שטר ההכרה הנוטריוני; והצהרה כי המבקש הציג עצמו בפני נוטריון, הבין את תוכן השטר וחתם על הצוואה. על החותם על המסמך להתייצב בעצמו בפני הנוטריון, לספק את הזיהוי המתאים ו"לאשר" כי החתימה על המסמך שייכת לו. אדם פרטי יכול להזמין מישהו אחר מלבד נוטריון לחתום על הפרוטוקול.

הנוטריון מצרף את "החתימה המודבקת" (שם הפרט) להנהלה (שם האדם שאינו מסוגל פיזית לחתום)

על כל נוטריון להדפיס, להדפיס או לחתום את שמו על מסמך נייר בדיוק בהתאם להזמנה. את חותמת הגומי יש להדביק על מסמך נייר מאושר בדיו שחורה שניתן לצלם. החותם אינו נדרש לחתום על המסמך בפני נוטריון, אך על המסמך להיות חתום מקורי בדיו רטוב.

אדם יכול לחתום על מסמך בנוכחות נוטריון או לאשר שהחתימה על המסמך שייכת לו. אישור שבועה או אישור הוא הצהרה שנאמרה על ידי אדם בשבועה או אישור בפני נוטריון כי ההצהרה במסמך נכונה. על הנוטריון לאשר בתעודת ההכרה או ביורה את סוג תעודת הזהות המבוססת על נתונים אישיים או צורת זיהוי אחרת שעליה מבוסס הנוטריון. המשמעות היא שעל הנוטריון לצרף לשטר הנוטריון הצהרה המעידה על סוג השטר הנוטריוני, המציינת מתי, היכן ומול מי בוצע השטר הנוטריוני.
למידע נוסף בתחום של נוטריון ביצוע הצהרה ניתן לבדוק ב- notaryon-online.com

לעולם אסור לחתום ולחתום על מסמך ללא שפה נוטריונית

במידה והנוטריון אינו עורך דין מוסמך, על מי שמכין את החוזה או החותם להודיע ​​לנוטריון באיזו אישור להשתמש כחוזה נוטריוני. אולם אם יש מקום במסמך, על הנוטריון לכתוב או להדפיס את האישור הנדרש ישירות על המסמך. אם אין רווחים, יש לצרף את האישור לקובץ [51-115].

יש לציין את שמו של המצהיר (המצהיר) בשטר ידוע ועל המצהיר לחתום על התצהיר בנוכחות נוטריון

מסמכים חתומים על ידי נוטריון – על מסמכים אלו לכלול הצהרה נוטריונית מתאימה. מסמכי תאגיד רבים לשימוש זר כוללים הצהרות נוטריוניות שנערכו במדינה המנפיקה; מסמכים אלה אינם תקפים לעתים קרובות עבור נוטריון ויסקונסין.

ככלל, נוטריון יכול לאמת חתימה של בן/בת זוג או קרוב משפחה אחר, אלא אם הנוטריון מצוין באופן אישי במסמך החתום או אינו הנהנה הישיר מהעסקה שנקבעה במסמך. כאשר עוסקים במסמכים שנכתבו בשפה שאינכם יכולים לקרוא, אם תתבקשו לאמת חתימה על מסמך המאשר שאדם חי ומתגורר באיידהו, אתם רשאים להצהיר בפועל שהמידע נכון ולא האדם שמסר את ההצהרה . … לפני האימות, שאל את החותם אם שמך מופיע במקום כלשהו במסמך.

אישור הנוטריון

שאל את החותם איזה סוג אימות נדרש ולאחר מכן צרף את האישור המתאים. אם הם לא יודעים איזה סוג של אימות הם צריכים, אתה יכול לתאר מסמכים נוטריונים שונים, אבל אתה לא יכול לבחור בחתימה אלא אם אתה עורך דין מורשה.

מיקום המסומן במילים "מדינה … מחוז …" מציין היכן קיבלת אישור נוטריוני, לא היכן המסמך הוכן או יאוחסן. יש למלא את רישום היומן לפני האישור הנוטריוני כדי שניתן יהיה לקבל את כל האלמנטים והמידע הדרושים, לרבות חתימה וטביעת אצבע של החותם. כל רישום ביומן חייב לכלול את התאריך והשעה של שטר הבעלות; סוג שטר נוטריון, תיאור המעשה (בדרך כלל תאריך וסוג השטר); סוג הזיהוי בו נעשה שימוש; חתימה, שם באותיות דפוס וכתובת של מי שאליו נערך השטר הנוטריוני (למעט תמלול עדויות מאושרות או העתקים מאושרים); והאגרה (אם רלוונטי) הנגבית עבור שטר הבעלות. נתונים אלה שימושיים במקרה של ספק לגבי מסמך או אישור נוטריוני.

הצהרה בכתב מאת קצין אכיפת חוק מושבע כי במהלך המעצר הוחרמו מסמכי הזהות של האסיר בכלא ושהאדם הנקוב במסמך

הוא אדם שחתימתו חייבת להיות מאושרת על ידי נוטריון; או י. תעודת זהות שהונפקה על ידי הלשכה האמריקאית לענייני אזרחות והגירה.

לאחר הגשת בקשה להחלפת מדים ואביר למזכיר המדינה, רשאי הנוטריון להמשיך ולבצע פעולות נוטריוניות בשמו הקודם למשך 60 יום או עד לקבלת הוועדה המתוקנת, המוקדם מביניהם.

ברור שגם החותם וגם מי ששמו חתום חייבים להיות נוכחים פיזית במהלך המעשה הנוטריוני

כן הוא מאשר כי המבקש חתם על השטר בנוכחות נוטריון במועד שקבע השופט. במשפט ובפרקטיקה הנוטריונית, מסמך הוא מסמך המחייב חתימה מלאה ושטר נוטריוני. נוטריון הוא אדם שלישי שנוכח באירוע כגון חתימה, אישור חתימה, שבועה, או עושה העתק מאושר של המסמך המקורי.

אם תפקידו העיקרי של נוטריון

הוא לאשר את זהותו, ההבנה והכוונה של החותם על המעשה, נשבע או מכיר בחתימה, יוצא אוטומטית שאחת מתפקידיו העיקריים של נוטריון היא להיות מסוגל להעיד בכנות. שהנוטריון אכן העיד על המעשה, שלטענתו אישר. אם נעשה שימוש בעד אמין, יש לדעת זאת אישית לנוטריון ולמבקש. אם נעשה שימוש בשני עדים מהימנים, עליהם להכיר את התובע אישית ולהיות מסוגלים להראות את זהותם לנוטריון.

מדינות אלו מבחינות בין עותק מאושר

שניתן להכין על ידי נוטריון, לבין עותק מאושר, שיכול להיעשות רק על ידי פקיד ממשלתי המחזיק במסמך המקורי. מחוז ________ נשבע (או מאומת) ונחתם בפניי על ידי [_] נוכחות פיזית או [_] אימות מקוון, זהו (תאריך מספרי) זה (תאריך מספרי) היום (חודש), (שנה), מ- (שם האדם) מתן הצהרה).